PlayStation VR - nowy zestaw z goglami, film z Doom i Stranger Things